Thursday, August 4, 2016

Erik S. Reinert. Globaalne majadus. Kuidas rikkad rikkaks said ja miks vaesed üha vaesemaks jäävad

Väga hea raamat mõistmaks, miks asjad maailma majanduses on nii nagu nad on. See on lühike, kuid asjalik pilguheit rikaste riikide majandusajalukku ehk kuidas nad rikkaks said ning ülevaade tänasest päevast, miks vaesed riigid pole ikka veel rikkaks saanud.

Väga lihtne selgitus vaeste riikide vaesumisele on see, et need elavad rikaste riikide abirahadest, mida ei lubata neil kasutada oma tööstuse arendamiseks, vaid rikastele riikidele tooraine hankimiseks. Vaestel ei lubata järgida sama mustrit, mis praegused rikkad riigid rikkaks tegi. Rikkaks saamiseks tuleks kopeerida rikaste majandusstruktuure, mitte majanduspoliitikat, sest juba rikkaks saanud võivad ajada hoopis teistsugust poliitikat kui siis, kui nad rikkaks said."Peasüüdlasteks" nimetatakse Washingtoni institutsioone, Maailmapanka ja Valuutafondi. Lõppsõnas kritiseeritakse ka Norra (autor on norralane) tegevust vaeste riikide abistamisel.

Majandusteadus ei ole ajaloos alati reaalsusega kuigi tugevalt seotud olnud. Sellepärast on mõistlikum alati vaadata seda, mis reaalsuses toimub, mitte pimesi uskuda majandusteaduse tarkusi.

Venemaa impordikeelud tundusid mulle varemgi sealtpoolt vaadates väga mõistlike otsustena, kuid pärast selle raamatu lugemist mõistan neid ilmselt veelgi paremini. Venemaa oma tootmise arendamiseks veidi jõuline, kuid põhimõtteliselt õige samm.

Tundub, et Eestis on siiski maailma mastaabis lood päris hästi. Meil vähemalt räägitakse innovatsioonist ja lisaväärtusest, mis autori sõnul on tänapäeval majandusedu pant. Küsimus on vaid otsustajates, kui hästi või halvasti suudetakse seda ellu viia.

Goodreads

Reinert, Erik S., 1949-
Globaalne majandus: Kuidas rikkad rikkaks said ja miks vaesed üha vaesemaks jäävad
(Global økonomi: Hvordan de rike ble rike og hvorfor de fattige blir fattigere, 2004)
norra keelest tõlkinud Maarja Siiner
kaane kujundanud Toomas Niklus
Varrak, 2013
173 lk

No comments:

Post a Comment